SYSLAB

SYSTEMLANDSKAPSLABORATORIUM

SysLa finansieras av Forskningsrådet Formas (dnr. 2015-1574) och leds av forskare vid avdelningarna för landskapsarkitektur och miljökommunikation vid institutionen för stad och land, SLU. SysLa är även förankrat inom forskningsplattformen FUSE – Future Urban Sustainable Environment som bedriver tillämpad forskning och samverkan för att stötta planering av hållbara urbana områden. Inom SysLa innebär detta att projektet genomförs i samverkan med Uppsala kommun, Rosendal fastigheter, Ramböll och andra aktörer som är delaktiga i skapandet av den nya stadsdelen Rosendal.

FUNDED BY:

FORMAS No. 2015-1574

 PROJECT MANAGEMENT:

Department of Urban and Rural Development, SLU, PO Box 7012, SE-750 07 Uppsala, SWEDEN. 
Ulls road 27 (visiting address), Ull alley 1 (goods entrance). +46 18 67 10 00, 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Org.Reg.No: 202100-2817

 

WEBSITE DEVELOPMENT AND ADMINISTRATION:


Felix Peniche 

felix (a) ethosandlelou (dot) com 

 www.syslab.info is hosted and mantained on 100% renewable energy servers.