SYSLAB

SYSTEMLANDSKAPSLABORATORIUM

Under våren 2016 utvecklas på denna sida en digital dagbok där deltagarna i studien bjuds in att kontinuerligt beskriva vad de konsumerar. De data som genereras ligger sedan till grund för att beräkna hur de boendes vardagspraktiker och val påverkar stadsdelens övergripande hållbarhet, som en konskevens av de livsstilar som möjliggörs av den byggda miljön.

{rsform 2}

FUNDED BY:

FORMAS No. 2015-1574

 PROJECT MANAGEMENT:

Department of Urban and Rural Development, SLU, PO Box 7012, SE-750 07 Uppsala, SWEDEN. 
Ulls road 27 (visiting address), Ull alley 1 (goods entrance). +46 18 67 10 00, 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Org.Reg.No: 202100-2817

 

WEBSITE DEVELOPMENT AND ADMINISTRATION:


Felix Peniche 

felix (a) ethosandlelou (dot) com 

 www.syslab.info is hosted and mantained on 100% renewable energy servers.