SYSLAB

SYSTEMLANDSKAPSLABORATORIUM

SysLA är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt I samverkan mellan forskare I miljökommunikation, landskapsarkitektur och planering. Projektet genomförs dessutom i nära samverkan med representanter för Uppsala kommun, byggherrar och företag som är verksamma i skapandet av den nya stadsdelen Rosendal. Under 2016 är bidrar följande personer på olika sätt till forskningen.

Arbetspaket 1


Daniel Bergquist, projektledare, ansvarig forskare arbetspaket 1
Felix Peniche, projekttekniker
Torbjörn Rydberg, forskare och senior rådgivare

AP 1: Emergianalys och hållbarhetsindikatorer
Begreppet emergi härstammar från en sammanslagning av de engelska begreppen ”energy memory” och ”embodied energy”, och definieras som summan av alla de olika former av energi och resurser (insatsvaror) som används direkt och indirekt för att skapa en vara eller tjänst. Därmed anlägger emergianalys ett holistiskt systemperspektiv på det som studeras, genom att identifiera och beräkna alla resurser och processer som direkt och/eller indirekt har betydelse för systemets funktion.

AP 1 används emergianalys för att samla in och analysera kvantitativa data
över de flöden som kan härledas till stadsdelen Rosendal och fastigheten Smaragden. I praktiken innebär detta en grundlig kartläggning av resursanvändning med fokus på biofysiska flöden som energi (tex bränslen, elektricitet, värme), material (tex betong, metaller, trä etc) och mänskliga insatser som arbetskraft, kunskap och kapital.

Arbetspaket 2


Sofie Joosse, ansvarig forskare arbetspaket 2
Stewart Devine, forskningsassistent
Rebecka Berg, forskningsassistent
Camilla Naess, forskningsassistent
Ellen Appeltoft, forskningsassistent

AP 2: Hushållspraktiker och -perspektiv


Arbetspaket 3


Madeleine Granvik, ansvarig forskare arbetspaket 3

AP3: Planerare och byggsektorns perspektiv


Arbetspaketen 4

AP4: Syntes
AP4 integreras resultaten från AP 1-3, för att ur ett tvärvetenskapligt perspektiv beskriva stadsdelens övergripande progression mot hållbarhet.

FUNDED BY:

FORMAS No. 2015-1574

 PROJECT MANAGEMENT:

Department of Urban and Rural Development, SLU, PO Box 7012, SE-750 07 Uppsala, SWEDEN. 
Ulls road 27 (visiting address), Ull alley 1 (goods entrance). +46 18 67 10 00, 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Org.Reg.No: 202100-2817

 

WEBSITE DEVELOPMENT AND ADMINISTRATION:


Felix Peniche 

felix (a) ethosandlelou (dot) com 

 www.syslab.info is hosted and mantained on 100% renewable energy servers.